Guide: Hur du brygger pour over-kaffe

När man pratar om kaffe är det svårt att inte bli fascinerad av pour over kaffebryggning, en teknik som ger dig perfekt kontroll över smakerna och aromerna i din kopp. I den här artikeln tar vi dig igenom allt du behöver veta om pour over kaffebryggning, från utrustning och förberedelser till bryggningsteknik och vanliga misstag att undvika. 

Vad är pour over-kaffe?

Pour over-kaffe är en bryggmetod där hett vatten hälls långsamt över, helst färskt, malet kaffe i ett filter. Vattnet rinner genom kaffet och fångar upp smakämnen och aromer från kaffebönorna och droppar sedan genom filtret och ner i en pour over-kanna. Slutresultatet är en delikat kopp kaffe, som låter de finaste nyanserna i kaffebönorna komma fram. Pour over-bryggning blev populärt under mitten av 1900-talet och har sedan dess blivit en favorit bland kaffeentusiaster världen över. Det som gör pour over till en extra speciell bryggmetod är att det ger dig full kontroll över bryggprocessen, vilket ger dig möjlighet att finjustera och experimentera med olika smakprofiler.

Utrustning för pour over-kaffebryggning

För att brygga pour over-kaffe krävs viss utrustning. Nedan hittar du en lista på verktyg som du behöver, samt en kort beskrivning av deras funktion:

 • Pour over-filterhållare: Används för att placera kaffefiltret. Detta kallas ibland för en pour over-kaffebryggare. Olika filterhållare kan påverka bryggningen genom att skapa varierande motstånd för vattnet som passerar igenom kaffet. Dessa finns i olika former och material. Tänk på att tekniken kan variera baserat på vilket motstånd filterhållaren har.
 • Kaffefilter: Även kaffefilter finns i olika material och utföranden. Det finns exempelvis kaffefilter i tyg, i papper och i metall. Tänk på att kaffefiltret bidrar med ett visst motstånd i pour over bryggningen och att olika filter då också kan påverka resultatet av bryggningen.
 • Pour over-kanna: Även kallad pour over-kaffekaraff. Kannans funktion är helt enkelt att samla upp det färdiga kaffet vid bryggning och att servera kaffet från. En bra pour over kanna är värmetålig, stor nog att rymma ditt färdiga kaffe och lätt att servera från.
 • Kaffebönor: Det är nog ingen som blir chockad över att vi vill ha färska rostade kaffebönor för att brygga vårt pour over kaffe! Välj kvalitetsbönor från ett ursprung och rosteri som du tycker om. Tänk också på att vissa kaffebönor och kaffebönor som har blivit rostade på ett visst sätt lämpar sig bättre för pour over än andra. Läs gärna mer om kaffebönor och hur rostning av kaffebönor påverkar kaffet här.
 • Kaffevåg: Kaffevågen är ett av de viktigaste redskapen för pour over bryggning. En kaffevåg ger dig möjligheten att dosera ditt kaffe och vatten korrekt för att få rätt smakprofil på din kopp kaffe.
 • Kaffekvarn: En bra kaffekvarn ger dig möjlighet att mala kaffet till rätt malningsgrad för pour over-bryggning.
 • Vattenkokare: En svanhalsvattenkokare rekommenderas eftersom den ger bättre precision och kontroll över hällningen. Vill man vara riktigt noggrann så är det bra att skaffa en vattenkokare som ger ett exakt temperaturmått vid kokningen vattnet. 
 • Sked: En sked kan vara användbar för att röra om kaffet under bryggningen, men är valfritt.
 • Timer: En separat timer hjälper dig att hålla koll på tiden under bryggningen, men är också valfritt då de flesta har en telefon som har denna funktion. Vissa kaffevågar har denna funktion.

Förberedelse inför pour over-bryggning

Innan du börjar brygga ditt pour over-kaffe finns det några förberedande moment att tänka på och planera:

 1. Förhållandet mellan kaffe och vatten: Planera förhållandet mellan kaffet och vattnet på förhand. Detta moment är särskilt viktigt för att få till den perfekta koppen. Här uppmuntrar vi att man experimenterar lite (och gärna dokumenterar resultaten) för att hitta just den smaken man själv tycker om. Det är just detta som gör pour over bryggning roligt! 
  Ett vanligt förhållande är 1:16 (en del kaffe, sexton delar vatten), men du kan som sagt experimentera med förhållandet mellan 1:16 och 1:19 för att hitta den smakprofil som passar dig bäst. För en kopp kaffe om ca 2,5-3 dl, bör du använda cirka 15-18 gram kaffe och 240-345 gram vatten, beroende på ditt valda förhållande. 
 2. Vattentemperatur: Använd vatten som är mellan 90 och 95 grader Celsius. Ju varmare vatten, desto bättre extraktion av smaker från kaffet. Här gäller det att hitta en god balans. Smarta vattenkokare som tillåter exakta temperaturmått hjälper till en hel del med att hitta den perfekta temperaturen. Om du inte har en kaffekokare med exakt temperaturmått så kan du ändå uppnå en bra temperatur. Vi vet att vatten kokar vid 100 grader Celsius. Om du stänger av vattenkokaren precis när den börjar koka och väntar ungefär en halv minut så kommer du ner till intervallet på 90-95 grader Celsius och är då redo att börja hälla vattnet. 
 3. Kaffets malningsgrad: Mal kaffet till en medium malningsgrad. Detta ger en bra balans mellan smakextraktion och bryggtid. Kaffet malningsgrad är ett superviktigt moment i all kaffebryggning då det påverkar smaken till så hög grad. Det är då också viktigt att ha en kvalitativ kaffekvarn som möjliggör för oss att få den malningsgrad vi vill ha. Ett grovmalet kaffe ger oftast en mildare smak och ett finmalet kaffe ger en rikare smak. För pour over vill vi hamna någonstans i mitten, med ett kaffe i samma grovlek som sand ungefär. 
 4. Rensa kaffefiltret: Placera filtret i filterhållaren och skölj sedan filtret med varmt vatten. Detta gör vi för att ta bort eventuell papperssmak och förvärma filtret innan bryggningen börjar. Glöm inte att hälla ut det papperssmakande vattnet ur pour over kannan innan du börjar med bryggningen av kaffet!
 5. Fyll filterhållaren med det malda kaffet: Se till att kaffet är jämnt fördelat i filtret. Vissa kaffeexperter förespråkar att man ska ha en liten nedsänkning i mitten av kaffet.
 6. Placera pour over-kannan på vågen: Detta hjälper dig att mäta upp rätt mängd vatten under bryggningen.
 7. Nollställ vågen: Med pour over-kannan, kaffefiltret och kaffet på vågen, nollställ vågen så att du kan mäta vattenmängden korrekt under bryggningen.

Tillvägagångssätt

Bryggtid: Ca 3,5 minuter


Nu är det dags att brygga ditt pour over-kaffe. Här presenteras två metoder för bryggning. Båda metoderna siktar på en bryggtid på omkring 3-3,5 minuter. Om bryggtiden är kortare än så, är kaffet troligtvis för grovt malet, medan en längre bryggtid kan tyda på att kaffet är för fint malet.

Pour over – Metod 1

 1. Häll vatten motsvarande 2-3 gånger kaffets vikt över kaffet och vänta i 30-45 sekunder. Detta låter kaffet “andas” och frigör gaser som kan påverka smaken negativt. Se till att allt kaffe blir blött under detta steg. Detta kallas för “blooming”.
 2. Skaka filterhållaren eller rör om i kaffet. Det är bättre att skaka filterhållaren genom att rotera den försiktigt. Gör detta vid cirka 0:45 på timern.
 3. Häll upp till 60% av den totala vattenmängden i roterande rörelser ner i kaffet. Börja i mitten och rör dig utåt utan att hälla vattnet på filtret. Detta steg ska ta cirka 30 sekunder. Tiden på timern bör nu vara omkring 1:15.
 4. Skaka filterhållaren eller rör om i kaffet igen. Vänta sedan i cirka 15 sekunder. Tiden på timern bör nu vara omkring 1:30.
 5. Häll upp resten av vattnet. Detta steg ska ta cirka 30 sekunder. Tiden på timern bör nu vara omkring 2:00.
 6. Låt kaffet droppa: Vänta tills allt vatten har droppat igenom filtret. Detta kan ta ytterligare 1-1,5 minuter. Total bryggtid bör vara mellan 3 och 3,5 minuter.
 7. Njut av ditt pour over-kaffe!

Pour over – Metod 2 

 1. Blooming. Häll vatten motsvarande 2-3 gånger kaffets vikt över kaffet och vänta i 30-45 sekunder. Se till att allt kaffe blir blött under detta steg. Skaka sedan filterhållaren eller rör om i kaffet. Det är bättre att skaka filterhållaren genom att rotera den försiktigt.
 2. Häll upp ca 40% av den totala volymen av vattnet i långsamma och kontinuerliga cirkulära rörelser. Försök att hälla vattnet jämnt över kaffet, och undvik att hälla direkt på filtret. Vänta sedan 10 sekunder.
 3. Häll upp ca 20% till av den totala volymen vatten över kaffet. Vänta ca 10 sekunder. Upprepa detta tills att allt vatten har hällts över kaffet. Skaka försiktigt till filterhållaren mellan upphällningarna.
 4. Låt kaffet droppa sedan droppa. Vänta tills allt vatten har droppat igenom filtret. Detta kan ta ytterligare 30 sekunder till 1 minut. Total bryggtid bör vara ca 3 minuter.
 5. Njut av ditt pour over-kaffe!

Vanliga misstag att undvika

Pour over-kaffe är helt klart en konstform, och det finns en hel del saker som kan gå fel. Här är några vanliga misstag att undvika när du brygger ditt pour over-kaffe:

 1. Felaktigt kaffe/vatten-förhållande: För mycket eller för lite kaffe i förhållande till vattenmängden kan resultera i ett för svagt eller för starkt kaffe.
 2. Fel vattentemperatur: För låg temperatur ger en underextraktion, vilket leder till sura och svaga smaker, medan för hög temperatur leder till överextraktion och bitterhet.
 3. Fel malningsgrad: För grovt malet kaffe ger en för snabb bryggtid och svagt kaffe, medan för fint malet kaffe ger en för lång bryggtid och bittert kaffe.
 4. Ojämnt hällande av vatten: Om du inte häller vattnet jämnt över kaffet kan det leda till ojämn extraktion och en obalanserad smakprofil.

Följ dessa råd och instruktioner för att brygga ett utsökt pour over-kaffe som kommer att imponera både på dig själv och dina gäster. Lycka till och njut av upptäcktsresan inom pour over-kaffets värld!